SmsWeb logga

SMS via e-post


Du kan enkelt skicka SMS till en eller flera mottagare via vår tjänst SMSMail.

Man kan skicka SMS på två sätt i SMSMail, antingen via en förmaterad textmall eller via vanlig text genom ditt e-post program.

Genom att använda sig av en fördefinierad mall kan man att använda sig av alla funktioner i SMSMail 3.0.
• Alla parametarar i mallen skall inkluderas.
• Skicka mallen som en textformaterat e-post.
• Varje rad skall avslutas med tecknet pipe "|".
• E-post ämnet skall innehålla ordet smsmail.
• Skicka e-post till adress: smsmail@smartsms.nu
• Använd ditt SMSMail passord i mallen.

E-post ämne:
smsmail

E-post text:
user:myusername|
password:mypassword|
smsfrom:+46733209910|
smsbody:My SMS body|
charge:carshop|
contentcategory:carservice|
smsreceiver:46733209918|
smsresponse:1|
smsresponseonlyonerror:1|
responseaddress:myaddress@mydomain.com|
connectname:businessconnect|
userref:ABC123|

Har du begärt ett e-post svar från SMS gateway, kan det se ut som nedan:

E-post ämne:
SmsMail reply

E-post text:
UserReference: ABC123
MessageId: 316189068889
GateWayId: 1-10992829590
Receiver: 46733209918
SmsCost: 0,4997
ReasonCode: 0
ResponseCode: 0
ResponseMessage: Success
TemporaryError: False
Billing status: 2
VAT: -1

Läs mer om funktionerna i dokumentet SMSMail30
SMSMail30.pdf


WBS Webbhotell AB Telefon +46 (0)10-160 55 85 Copyright © WBS Webbhotell AB
Box 55157 Fax finns ej Version SmartSMS 3.2.2
501 14 BORÅS E-post support@smartsms.se Sitemap