SmsWeb logga

SMS gateway web service


Via våra web services kan du enkelt bygga in en SMS tjänst i din egen applikation eller ditt egna webbgränssnitt

Du kan använda dig av en generell SMS funktion eller en anpassad funktion för den typ av SMS du vill skicka.
Med funktionen SendAdvancedxxxSMS30 kan man konfigurera egna parametrar för att skicka ett flertal olika typer av SMS

Snabblänkar till nedanstånde rubriker:

WEB SERVICE
WEB SERVICE via ASP
HTTP GET
SMS typer
HLR (Home Location Register)
HLR anrop
HLR HTTP request respon
HLR EMAIL request respon
SDR (SMS Delivery Report)
SDR via HTTP
SDR ViaE-POST
Dokumentation

Våra web services funktioner hittar du här:
SmartSMS web service 3.0
SmartSMS web service 3.1


WEB SERVICE

För att exempel skicka ett flash SMS använder du dig enklast av funktionen SendSimpleFlashSMS30 med nedanstående parametrar:

OriginatingAddress as string
DestinationAddress as string
UserData as string
ConnectName as string
ContentCategory as string
Charge as string
UserReference as string
UserName as string
PassWord as string


Du får då ett resultat tillbaka med ett antal parametrar från SendSimpleFlashSMS30Result:

UserReference as string
MessageId as string
GateWayId as string
ResponseCode as int
ReasonCode as int
ResponseMessage as string
TemporaryError as boolean
BillingStatus as int
VAT as double
SmsCost as double


WEB SERVICE via ASP

Du kan även använda vanlig ASP kod för att anropa våra web services
För att skicka ett enkelt SMS använder du dig enklast av funktionen SendSimpleSMS30ASP med nedanstående parametrar:

OriginatingAddress as string
DestinationAddress as string
UserData as string
ConnectName as string
ContentCategory as string
Charge as string
UserReference as string
UserName as string
PassWord as string

Du får då ett resultat tillbaka SendSimpleSMS30ASPResponse som en string som du sedan splittrar upp i olika parametrar:

SendSimpleSMS30ASPResult as string


HTTP GET

Du kan även skicka SMS via HTTP get eller post
Du kan enkelt testa genom att fylla i dina uppgifter i länken nedan och klistra in den i webbläsare.

https://www.smartsms.nu/webservice/httpSMS/SendSimpleSMS30ASP?Origina
tingAddress=smartsms&DestinationAddress=0733209918&UserData=TestSMS&C
onnectName=CheapConnect&ContentCategory=sport&Charge=WBSAB&UserRefere
nce=mytest&UserName=myusername&PassWord=mypass


URL anropet returnerar följande parametrar från SMS gateway:

userReference
messageId
gateWayId
responseCode
reasonCode
responseMessage
temporaryError
billingStatus
VAT
smsCost


SMS typer

Man kan skicka SMS av följande typ med SmartSMS 3.0 web service funktioner.

• Enkla SMS
• Avancerade SMS
• Konkatenerade SMS
• Tid styrda SMS


HLR (Home Location Register)

Via HLR Lookup service(Home Location Register) kan du validera dina mobilnummer.

I vårt http HLR gränssnitt kan du snabbt slå upp information om ett mobiltelefon
nummer från Home Location Register (HLR) databas.

En HLR rapport kan visa nätverket och landet ett MSISDN tillhör, likasom information som visar om numret har porterats, om det är giltigt, och om det är tillgängligt för ta emot SMS.

'Home Location Register' eller HLR är en central databas som innehåller uppgifter om varje
mobilabonnent som har tillstånd att använda GSM-stomnät.

Varje mobilnät har ett HLR, även om det kan finnas många HLR servrar som skapar ett enda virtuellt HLR.

HLR databasen lagrar information om varje SIM-kort utfärdat av mobiloperatörerna.

Varje SIM har en unik identifierare som kallas en IMSI som är en av de primära nycklarna till
varje HLR post


HLR anrop

I ett HLR anrop anges fem parametrar.

MSISDN: Mobilnumret du vill slå upp. Mobilnumret måste innehålla ett giltigt landsprefix. Exempel,467xxxxxxxxx för Sverige.

ReturnType: Typ av svar för din HLR begäran, H = http returadress, E = e-postadress. Inkludera http:// i din adress om du använder parametern H.

ReturnAddress: Http-adress eller e-postadress måste matcha ReturnType parametern

UserName: SmartSMS username

PassWord: SmartSMS web service password


Svaret från HLRLookup strängen kan innehålla följande parametrar:

QueryId=216784363
MSISDN=46762412957
WebResponse=OK 216784363
QueryId=216784363
Status=Success
NetworkCode=24007
Location=46707963173 SWE
CountryName=Sweden
CountryCode=SWE
Organisation=Tele 2 AB
NetworkName=Tele2Comviq
NetworkType=GSM 900
Ported=No
ErrorCode=
ErrorDescription=
PortedFrom=
PortedFrom2=
Cost=0,207865


HLR HTTP request respon

http://www.yourdomain.com/HLRResponse.ashx
?QueryId=214971101&MSISDN=46733209918&WebResponse=OK
214971101&QueryId=214971101&Status=Success&NetworkCode=24008&Location
=46708000741SWE&CountryName=Sweden&CountryCode=SWE&Organisation=Telenor Sverige
AB&NetworkName=Telenor&NetworkType=GSM 900&Ported=No&ErrorCode=&ErrorDescription=&PortedFrom=&PortedFrom=&Cost=0,20408625HLR EMAIL request respon

Mail subject:

HLR Query QueryID:214971123 MSISDN=46733209918

Mail body:

QueryId=214971123
MSISDN=46733209918
WebResponse=OK 214971123
QueryId=214971123
Status=Success
NetworkCode=24008
Location=46708000741 SWE
CountryName=Sweden
CountryCode=SWE
Organisation=Telenor Sverige AB
NetworkName=Telenor
NetworkType=GSM 900
Ported=No
ErrorCode=
ErrorDescription=
PortedFrom=
PortedFrom2=
Cost=0,20408625


SDR (SMS Delivery Report)

Det är möjligt att få SDR SMS leverans rapporter skickade till dig via en HTTP-länk eller genom ett e-postmeddelande.
Dessa inställningar kan göras när du har loggat in på ditt konto i SmartSMS.
SMS leveransrapporter signaler statusen på dina skickade SMS.
Du kan då se om ditt SMS har kommit fram till mottagarens mobiltelefon.


SDR via HTTP

Om du använder HTTP länk lösningen måste du ha en webbplats som kommer att svara på SDR pushen från SMSMail.
Adressen före "?" måste ställas in av dig i SmartSMS.se.

Exempel på http sträng push till din SDR adress:

http://www.mysiste.se/SDRReceiver.ashx?GateWayId=1-11843444839&DestinationAddress=46733209918
&Operator=BusinessConnect&ReasonCode=0&ReasonCodeinfo=Delivered
&ReasonCodeDescription=Message delivered to handset.&StatusCode=0&StatusText=
&OperatorTimestamp=20110216 12:45:44&TimeStamp=20110216 12:45:44SDR Via E-POST

Du kan också få din SDR via e-post.
Den mottagande e-postadressen måste ställas in av dig i SmartSMS.se

Subject:

SmartSMS SDR: 1-11844586058

SDR email sample:

GateWayId=1-11844586058
DestinationAddress=46733209918
Operator=BusinessConnect
ReasonCode=0
ReasonCodeinfo=Delivered
ReasonCodeDescription=Message delivered to handset.
StatusCode=0
StatusText=
OperatorTimestamp=20110216 15:40:25
TimeStamp=20110216 15:40:25Dokumentation

Läs mer om funktionerna i nedanstånde dokument:
SmartSMS30_WEB_SERVICE.pdf
SmartSMS31_WEB_SERVICE.pdf


WBS Webbhotell AB Telefon +46 (0)10-160 55 85 Copyright © WBS Webbhotell AB
Box 55157 Fax finns ej Version SmartSMS 3.2.2
501 14 BORÅS E-post support@smartsms.se Sitemap