SmsWeb logga

Prefix med kortnummerInkommande SMS via prefix och kortnummer

Genom att beställa ett eget prefix via ett kortnummer kan ditt SMS-konto ta emot SMS.
Avsändaren skickar ett SMS till kortnummer ex. 71160 med ett prefix bestämt av dig.
Prefix är ett ord med ett minimum av tre tecken som skall stå först i avsändarens SMS.
Prefixet kan följas av ett mellanslag samt eventuell text från avsändaren.

Skickar du ett utgående SMS till mottagaren med ditt kortnummer 71XXX som avsändare
kan mottagaren på ett enkelt sätt vända på detta SMS och ange ditt prefix.
Detta SMS hamnar då i dina inkommna SMS.

Kostnaden för inkommande SMS till kortnummer 71XXX är samma som ett vanligt SMS.
Kostnad är beroende på avsändarens avtal med operatör.
Eget prefix kopplad till tjänst kostar: 50 SEK/mån exkl.moms.

Prefixtjänsten kan endast kopplas till SmartSMS Standard och SmartSMS Professional.
Lägsta avtalstid: 6 mån.
Avtal kan sägas upp var 6 månad.
WBS Webbhotell AB Telefon +46 (0)10-160 55 85 Copyright © WBS Webbhotell AB
Box 55157 Fax finns ej Version SmartSMS 3.2.2
501 14 BORÅS E-post support@smartsms.se Sitemap